Sociala medier, Växjö, 2012-09-15

Stora forskningsfrågor kring sociala medier just nu?
Hur uppkommer och sprids kunskap i ett social nätverk? (Erik J. Olsson  Filosofiska institutionen, Lunds universitet)

Vi får alltmer av vår (förmodade) kunskap från olika sociala medier. Men hur uppkommer och sprids kunskap i ett social nätverk? Och hur kan vi skilja rena rykten från genuin information? Detta projekt fokuserar på våra sätt att kommunicera med varandra och den effekt de har på vår kunskap. En central fråga är hur vi kan utvärdera olika sociala praktiker från kunskaps- och sanningssynpunkt. Erik J. Olssons forskning inom projektet sker för närvarande inom ramen för hans anställning som professor. Staffan Angere har fått medel från RQ08. Projektdeltagarna hoppas kunna finansiera projektet med externa medel i en nära framtid.
–  Nätgemenskapernas socialitet? (Martin Berg, fil. dr i sociologi Senior Researcher vid Good Old, Malmö (www.goodold.se), tjänstledig universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad.)

Fram till och med januari 2013 arbetar han med forskningsprojektet Nätgemenskapernas socialitet som fokuserar på nätgemenskaper, sociala medier och interaktion på nätet. En presentation av Martin Berg ges på denna länk: http://sociologerna.se/martin-berg/
–  Undervisning/lärande i virtuella världar? (Marita Ljungqvist, Lektor i kinesiska, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet)
Hon har använt film för att undervisa kinesiska studenter. Marita undervisar lärare hur de ska använda ljud, bild i undervisningen och sociala miljöer. http://www5.lu.se/anstaelld/undervisa/stoed-foer-undervisning-online-och-paa-campus

Mellanöstern och sociala medier

Det som händer i världen kommer ut snabbt och ocensurerat genom sociala medier. Myndigheter och makthavare kan inte längre blockera el stänga tillgången till information. Revolutionen i Egypten t ex skedde ”online”. På Facebook i Egypten fanns det  ca 6 milj användare vid denna tid. Demonstrationer anordnades genom eventfunktionen i Facebook. Genom mikrobloggen Twitter spreds informationen om vad som hände samt genom videotjänsten Bambuser och Youtube. (Brit Stakston, Gilla, sid 21) Traditionella nyhetskanaler var avstängda el censurerade och en fördröjning av informationsflödet. Google och Twitter gick in och aktivt stödde och underlättade informationsspridningen genom att skapa nya tjänster som inte fanns tidigare, t ex att skicka röstmeddelanden via internationella telefonnummer som sedan twittrade ut dessa. Ingen internetuppkoppling behövdes således.

Sociala medietjänster

– Twitter, genom korta meddelanden, max 140 tecken informera de som följer dig. Många journalister, debattörer, politiker, organisationer använder denna tjänst för att sprida sina idéer.

”En ny rapport, Svenskarna och internet 2011, har precis publicerats av .SE och en av de frågor som är nya för årets studie är hur många svenskar som använder Twitter. Enligt rapporten är det 7% av befolkningen som använder Twitter och framförallt yngre personer.”

På twitter står att läsa om integritet – Det du skriver kan ses av alla om du inte gör ett direktmeddelande till någon speciell person.

– LinkedIn är ett yrkesnätverk för de som vill behålla kontakt med tidigare kollegor och arbetskamrater. Det är även ett verktyg för rekryterare att hitta kandidater till olika tjänster. Man lägger upp sitt CV och kan även ställa frågor och bevaka frågor inom sitt ämnesområde genom funktionen ”answers”. (Brit Stakston, Gilla, sid 93) Det finns ca 750 000 svenskar som använder LindedIn idag. rit Stakston, Gilla, sid 91)

Man bestämmer själv om man ska vara sökbar via Internet till LinkedIn – se ”Du kan kontrollera vilken information du delar i sökmotorer via din offentliga profil i LinkedIn.” Mer ang  ang sekresspolicy i LinkedIn.

Hur uppstod sociala medier?

För 30 år sedan upptäckte ungdomar att de kunde prata i grupp genom att ringa gamla avlagda telefonnummer. Så uppstod »Heta linjen».

I dag är sociala medier en del av många människors vardag. Men historiskt sett är fenomenet nytt. En föregångare till Facebook var »Heta linjen». Den uppstod i början av 1980-talet på grund av ett oförutsett kryphål i Televerkets växelsystem. Företeelsen upptäcktes när flera personer ringde Aftonbladets gamla växelnummer i Stockholm och märkte att de kunde höra varandras röster samtidigt. Den nya formen av gruppsamtal blev populär. Unga spred avlagda nummer mellan sig.

Annonser